Назва

«Історико-географічні дослідження в Україні»

Час заснування

1991 р.

Засновники

Інститут історії України НАН України

Мова видання

Українська, англійська, польська

Періодичність

1 раз на рік

Реєстрація в ДАК України

-

Спеціальність за переліком ДАК України

-

Редакційна політика

  • об’єктивність та неупередженість;
  •  високі вимоги до якості наукових досліджень;
  •  політика рецензування статей;
  •  суворе дотримання авторських прав

Етапи проходження рукопису

Після надходження статті до редакції впродовж 2–3 днів виконується оцінка на відповідність наданого рукопису формальним вимогам видання (обсяг тексту, наявність першоджерел тощо). Якщо ці процедури пройдено успішно, стаття передається на зовнішнє анонімне рецензування. Рішення рецензентів затверджується редколеґією за кожним номером. Якщо рукопис отримав схвальний відгук експертів, він передається на редагування.

Політика відкритого доступу

Збірник наукових праць «Історико-географічні дослідження в Україні» сприяє розширенню ґлобального обміну знаннями та надає безпосередній відкритий доступ до свого контенту.