Головний  редактор

Ростислав Сосса

доктор географічних наук, старший науковий співробітник, Інститут історії України НАН України, (Україна)

sossaua@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0335-60671

Відповідальний секретар

Юлія Грищенко

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,Інститут історії України НАН України, (Україна)

gonzzales@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0335-6067

Члени редколегії

 

Беата Конопська (Beata Konopska)

доктор габілітованих наук про Землю в галузі картографії, Університет Марії Кюрі-Складовської (Польща) beata.konopska@mail.umcs.pl

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9302-5164

Володимир Воловик 

доктор географічних наук, доцент, Вінницький державний
педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, (Україна) volodymyr.volovyk@vspu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8663-0342

Володимир Бахмутов

доктор геологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу петромагнетизму і морської геофізики Інституту геофізики імені С.І. Субботіна НАН України, (Україна)

bakhmutovvg@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3804-9953

 

Валерій Томозов

доктор історичних наук, старший науковий співробітник, Інститут
історії України НАН України, (Україна) tomazov.valery@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4052-9438

Валерій Руденко

доктор географічних наук, професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, (Україна) v.rudenko@chnu.edu.ua

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7542-4399 

 

Катерина Поливач

кандидат географічних наук, старша наукова співробітниця,
Інститут географії НАН України, (Україна)

kateryna.polyvach@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6823-3431

 

Катерина Деревська

доктор геологічних наук, професор, професор кафедри екології факультету природничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», (Україна)

zimkakatya@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4796-4715

Людмила Даценко

доктор географічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, (Україна)

ua-dln@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9079-8041

 

Людмила Сорокіна

доктор географічних наук, старший науковий співробітник,провідний науковий співробітник відділу ландшафтознавства Інституту географії НАН України, (Україна)

sorokina_geo@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0885-1745 

Любомир Царик

доктор географічних наук, професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, (Україна) tsarykl55@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0944-1905

Марко Кадіну (Marco Cadinu)

доктор філософії (історія), Університет Кальярі (Італія) marco.cadinu@unica.it

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6413-4276

 

Мирон Капраль

доктор історичних наук, професор, Львівське відділення Інституту
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, (Україна)

m.kapral@yahoo.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1317-2894

Наталія Кашеварова

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, Інститут історії України НАН України, (Україна)

nataliya.kashevarova@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2426-0440

 

Олександр Реєнт

доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН
України, Інститут історії України НАН України,(Україна) nikolaychuk800@gmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5141-7445

Ольга Ковалевська

доктор історичних наук, професор, Інститут історії України НАН України, (Україна)

o.kovalevska2017@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4857-3388

Павло Штойко

доктор географічних наук, доцент, Львівський державний університет
фізичної культури імені Івана Боберського,Україна pavloshtoyko@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0009-0007-3936-8717 

 

Радослав Скрицкі (Radosław Skrycki)

доктор габілітований, Шецинський університет, (Польща) radoslaw.skrycki@usz.edu.pl

ORCID: 0000-0002-6710-4774

 

Сергій Бортник

доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри землезнавства та геоморфології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (Україна)

 bs_7@ukr.net   

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0886-5861

 

 

Сергій Трубчанінов

кандидат історичних наук, доцент, Камʼянець-Подільський націо-
нальний університет імені Івана Огієнка, (Україна) trubtschaninov@gmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9054-2855

 

Ярослава Верменич 

доктор історичних наук, професор, член-кореспондент
НАН України, Інститут історії України НАН України, (Україна) verrosla@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4445-9492